Nowa klasyfikacja

Od stycznia 2022 roku zmienia się międzynarodowa klasyfikacja diagnostyki wydawana przez WHO o nazwie ICD-11. Z klasyfikacji całkowicie znikają dotychczasowe określenia i zastępujemy je w języku polskim określeniem "zaburzenia ze spektrum autyzmu" (do tej pory były tam np. autyzm wczesnodziecięcy, atypowy, zespół Aspergera í Retta). Więcej informacji :38 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Zmiany w GRR