top of page

Wsparcie

Poniżej znajdą Państwo informacje na temat wsparcia i przywilejów, które przysługują Waszej rodzinie. Zapraszam do kontaktu w razie jakichkolwiek pytań. 

Image by Hannah Busing

Stuðningsfjölskylda- tymczasowa rodzina wspierająca :

 

Rodziny dzieci niepełnosprawnych mają możliwość ubiegania się o tymczasową rodzinę zastępczą (wspierającą). Ośrodki opieki społecznej mają za zadanie ocenić potrzeby ubiegania się o taką rodzinę oraz o jaką ilość godzin należy aplikować tak, aby wsparcie było jak najlepiej rozdysponowane. Celem rodziny wspierającej jest tymczasowe obniżenie zakresu obowiązków rodziny dziecka niepełnosprawnego, oraz udzielenie dziecku możliwości chwilowej zmiany otoczenia oraz socjalnego wsparcia. Pobyt dziecka u rodziny wspierającej jest zawsze związany umową pisemną między ośrodkiem opieki społecznej a rodziną wsparcia, a umowy te są zawsze na czas ograniczony.  Na rodzinę wspierającą czeka się bardzo długo i najlepsza sytuacja ma miejsce, kiedy to rodzice sami znajdują potencjalnych ludzi, którzy są gotowi podjąć się wyzwania staniem się dla dziecka rodziną wspierającą.

Pracownicy socjalni zajmujący się wnioskami powinni dokładnie sprawdzić sytuację życiową i mieszkaniową potencjalnej rodziny wspierającej w celu oceny efektywności potencjalnej oceny do wypełnienia należycie swoich obowiązków. Þjónustumiðstöðvarnar (ośrodki opieki społecznej) sprawiają też nadzór nad ludźmi wykonującymi te obowiązki oraz udzielają im merytorycznego wsparcia i doradztwa. Brane są również pod uwagę życzenia rodziców dzieci niepełnosprawnych co do wyboru potencjalnych kandydatów. Tymczasowe rodziny wspierające są związane umową poufności dotyczącej tych informacji, które dostają o prywatnym życiu osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny i obowiązuje ona nawet po zakończeniu współpracy. 

Rodzicom lub opiekunom dziecka niepełnosprawnego obowiązuje udzielenie rodzinie wspierającej wszystkich informacji, które mogą mieć znaczenie oraz wpływ na dobro dziecka, między innymi czy dziecko cierpi na jakąś chorobę lub wymaga medycznych interwencji. Za decyzję o pobycie dziecka u rodziny wspierającej odpowiedzialność ponoszą rodzice.

Opłaty za wykonywanie usług rodziny wspierającej zależą od stopnia niepełnosprawności dziecka i wyceny nad opieką nad dzieckiem. Są to opłaty za umowę zlecenie i udzielane są ze Skarbu Państwa. Opłaty za rodzinę wspierającą nie mają wpływu na wysokość innych zasiłków lub benefitów przyznanych nych rodzinie.Pracownicy socjalni pomagają wypełnić wniosek o rodzinę wspierającą, 

Kursy lub konieczne spotkania 

Sjúkratryggingar Íslands (SÍ)  zwraca koszty podróży rodziców lub opiekunów niepełnosprawnych dzieci oraz dzieci nieuleczalnie chorych w celu dokształcenia się lub ukończenia kursu na temat choroby lub niepełnosprawności dziecka. Kursy muszą być zatwierdzone przez Sjukratryggingar Islands. Istnieje możliwość dofinansowania do dwóch takich podróży w ciągu roku.

Tymczasowy pobyt w ośrodku dla dzieci (skammtimavistun):

 

Rodziny dzieci niepełnosprawnych mają możliwość zapewnienia dzieciom tymczasowego pobytu w ośrodkach dla dzieci niepełnosprawnych, jeżeli jest taka potrzeba. Taka opcja ma na celu zapewnienie odpoczynku rodzinie niepełnosprawnego dziecka oraz chwilowe odciążenie obowiązków. W tymczasowych domach wprowadzana jest opieka, wsparcie merytoryczne oraz socjalne dziecka. To drugi “dom”, w którym dziecko może przebywać np. 3 doby na miesiąc. Pracownicy ośrodków dbają o socjalne zapotrzebowania swoich dzieci i w czasie pobytu wprowadzają różne aktywności, jak np. chodzenie na spacery czy gra w piłkę. 

Aplikacje o tymczasowy pobyt w domu dla dzieci składa się przez przynależny ośrodek pomocy społecznej (þjónustumiðstöð), gdzie pracownicy socjalni oceniają zapotrzebowanie na taki rodzaj pomocy w taki sposób, żeby udzielić wsparcia jak najlepiej i aby obydwie strony (dziecko i rodzina) na tym korzystały. 

Liðveisla:

Liðveisla to osobisty asystent, którego głównym celem jest zmniejszenie socjalnej izolacji osoby niepełnosprawnej, np. Asystując autystycznemu dziecku w wyprawie do kina, na basen, wycieczki po mieście, czy nawet jako pomoc i asysta w obowiązkach domowych czy spacerach. O liðveislę można aplikować w þjónustumiðstöð, do którego należymy, i przyznawana jest osobom od 6 roku życia dla tych, którzy mają stwierdzoną niepełnosprawność, albo mają kategorię niepełnosprawności z TR 4 lub wyżej.  

Również dorosłe osoby mogą aplikować o liðveislę.

Boardmaker

Rodzice mogą aplikować o 100% dofinansowanie zakupu dostępu do aplikacji Boardmaker, który jest między innymi używany do tworzenia wizualnych planów dnia. Program dysponuje ogromną bazą gotowych obrazków. W większości przypadków informacje o tej możliwości są udzielane u doradcy socjalnego w þjónustumiðstöð lub u doradcy z Ośrodka Doradczo-Diagnostycznego (Ráðgjafar-og greiningarstöð ríkisins).

Bleyjustyrkur- dofinansowanie na pampersy 

Rodzice dzieci ze spektrum autyzmu mają prawo do aplikowania o dofinansowanie na pieluchy jednorazowe (pampersy) dla dzieci powyżej 3 roku życia według artykułu 4 prawa o społecznym wsparciu finansowym nr 99/2007 oraz 3. i 4. Artykuły rozporządzenia nr. 1155/2013, rozdział nr 0930 w załączniku rozporządzenia. Dofinansowanie jest przyznawane rodzicom, u których dziecko jest zameldowane. Wnioskujemy o dofinansowanie w Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Sjúkratryggingar Íslands wraz ze skierowaniem od lekarza rodzinnego (læknisvottorð): www.sjukra.is. Doradcy z Ośrodka Doradczo-diagnostycznego lub pracownicy socjalni w wybranym ośrodku opieki społecznej pomagają wypełnić wniosek o dofinansowanie na pampersy.

Opłaty za podatek drogowy (bifreiðagjold)

Rodzice dzieci z autyzmem mają prawo do uchylenia opłat za podatek drogowy według artykuły 4 prawa o podatku drogowym nr 39/1988 Osoba wnioskująca powinna wraz z Tryggingastofnun (TR)  wypełnić wniosek o nazwie „umsókn um niðurfellingu bifreiðagjalda“  który można znaleźć na stronie TR w zakładce: Eyðublað. Dziecko powinno mieć zameldowanie u tego rodzica, który będzie wnioskował o uchylenie podatku drogowego.Wniosek należy złożyć w urzędzie podatkowym RSK.

Zwrot kosztów podróży

Kiedy wizyty u lekarzy nie odbywają się w miejscu zamieszkania.

Zwrot kosztów podróży ma miejsce w sytuacji, gdy: 

  • Lekarz kieruje pacjenta do innego lekarza, lub zabieg na miejscu nie jest możliwy

  • Leczenie odbywa się u licencjonowanych lekarzy lub instytucji

  • Leczenie odbywa się u lekarzy lub innych usługodawców służby zdrowia, którzy mają podpisany kontrakt z Zakładem Opieki Zdrowotnej Sjúkratryggingar Íslands 

  • Terapia ma miejsce u logopedy lub, w niektórych przypadkach, w sytuacji leczenia ortodontycznego.

  • Podróże do dentysty muszą być poparte wnioskiem samego dentysty o zwrot kosztów podróży. 

 

  • Kiedy mowa jest o bardzo długich podróżach

Rodziny mogą uzyskać wsparcie dot. zwrotów kosztów podróży w według art. 30 prawa nr. 112/2008 oraz rozporządzenia nr. 871/2004

Wniosek można znaleźć na stronie Sjúkratrygginga Íslands. Eyðublöð

Sjúkratryggingar Íslands dofinansowują 2 podróże na okres 12 miesięcy, w przypadku: 

  • Koniecznej podróży 

  • Przynajmniej 20-kilometrowej różnicy odległości pomiędzy miastami zamieszkania i leczenia

  • Mowa o przypadkach leczenia, terapii, diagnozy, kontroli lub rehabilitacji lub kontroli niemożliwej w miejscu zamieszkania 

Podatek dochodowy:

Rodzice i opiekunowie dzieci niepełnosprawnych oraz nieuleczalnie chorych mogą aplikować o obniżenie podstawy podatku dochodowego choroby lub niepełnosprawności dziecka, które mają na utrzymaniu. Mówimy tu o przypadkach, kiedy koszty utrzymania są wyjątkowo wysokie (na przykład z powodu kosztów medycznych), a inne zasiłki nie są przyznane. Wniosek o obniżenie (eyðublað RSK 3.05) jest wypełniana przy rocznym rozliczeniu podatkowym.

bottom of page